Data dodania: 25 sierpnia 2017

WSPÓŁPRACA Z WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną, a spółką H. Cegielski – Poznań S.A.  podpisali 25 sierpnia rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji HCP Bogdan Pilch i prokurent Wojciech Więcławek.   

Podpisane porozumienie ma zapoczątkować wszechstronną współpracę WAT i HCP. Pozwoli spółce na pozyskanie nowych innowacyjnych rozwiązań, przyczyni się do uzyskania przewagi technologicznej nad konkurencją i ułatwi wdrażanie opracowanych w WAT urządzeń. Porozumienie obejmuje wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, udział WAT w pracach realizowanych w HCP oraz wspólne ubieganie się o dofinansowanie projektów z zakresu technologii obronnych.

Gwarantem wysokiej pozycji spółki na rynku jest posiadanie dobrych specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki. Ważnym elementem porozumienia są zatem uzgodnienia dotyczące prowadzenia staży, praktyk zawodowych, miejsc pracy, a także doktoratów wdrożeniowych w HCP dla studentów, doktorantów i absolwentów WAT.

W zakresie kształcenia studentów porozumienie pozwoli na uruchamianie w WAT kierunków studiów i specjalności związanych z potrzebami wynikającymi z prowadzenia przez firmę produkcji specjalnej. Dostosowywanie kierunków studiów do potrzeb rynku jest niezmiernie ważne dla przyszłych absolwentów. Współpraca WAT i HCP w tym zakresie jest jednym z wielu przykładów dostosowywania oferty edukacyjnej Akademii do realnych potrzeb rynku.

Porozumienie w znacznej mierze realizowane będzie przez Wydział Mechaniczny (WME). W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele WME: prodziekan ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, a ze strony HCP pełnomocnik Zarządu ds. produkcji specjalnej Piotr Kołacz.

Źródło: Biuro Prasowe WAT 
fot. Sebastian Jurek
Tagi: