Data dodania: 13 października 2017

HCP uczestnikiem konferencji w Pile

W dniach 10-11.10.2017 r. firma H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. uczestniczyła w konferencji pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu odpadów” zorganizowanej przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki w Pile. Konferencja odbyła się przy ścisłym udziale i pod patronatem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży. W spotkaniu wzięło udział 80 specjalistów z zakresu gospodarki ściekowej z całego kraju. Wygłoszono 21 referatów dotyczących najnowszych rozwiązań technologicznych, jak również zmian w prawie wodno-ściekowym. HCP zaprezentował swoje flagowe rozwiązania czyli dmuchawy promieniowe, a także inne innowacyjne rozwiązania technologiczne dedykowane ochronie środowiska i Green Energy. Odbyliśmy wiele ciekawych rozmów i spotkań, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi kontraktami i zaangażowaniem się w interesujące projekty.