Poszukiwanie pracy bywa czasochłonne i stresujące, dlatego prezentujemy kilka rad, które mogą pomóc w trakcie procesu rekrutacji w H.Cegielski-Poznań S.A.

Przed rozmową zalecamy upewnić się, czy:

  • CV i list motywacyjny właściwie akcentuje Twoje doświadczenie i walory w kontekście stanowiska, na które składasz aplikację,
  • CV jest aktualne,
  • CV zawiera klauzulę o ochronie danych osobowych,
  • Posiadasz elementarne informacje na temat naszej firmy,
  • Posiadasz przygotowane odpowiedzi na typowe pytania zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych, np. pytania o motywację, oczekiwania finansowe, itp.

w trakcie rozmowy radzimy:

  • Przybyć punktualnie,
  • Zadbać o estetyczny i adekwatny do sytuacji strój,
  • Prezentować szczerą, otwartą postawę, bycie sobą jest zawsze doceniane,
  • Posługiwać się przykładami dla umotywowania swoich wcześniejszych doświadczeń.