INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE