Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe

Opis produktu

H.Cegielski-Poznań S.A. jest uznanym na świecie producentem różnego typu maszyn, urządzeń, konstrukcji spawanych i innych elementów o szerokim zastosowaniu użytkowym.

W grupie tych produktów znajdują się konstrukcje i urządzenia dla projektów offshore, w szczególności wciągarki, nawijarki i urządzenia dźwigowe, korpusy przekładni (z przeznaczeniem na platformy wiertnicze i statki). HCP produkuje szeroką gamę wielkogabarytowych części do maszyn górniczych, przemysłu energetycznego i hutniczego, jak również wielkogabarytowe zawory klapowe, kulowe i stożkowe do różnych zastosowań przemysłowych oraz koła zębate.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze spawalniczej HCP wykonuje konstrukcje spawane w zgodności z normami PN, EN, DIN, NORSOK lub inne wymagane przez klienta, a prace zazwyczaj podlegają nadzorowi Towarzystw Klasyfikacyjnych DNV, GL, PRS, LR, BV, UDT.

Firma posiada możliwość obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, w tym wyżarzania odprężającego zarówno małych, jak i wielkogabarytowych konstrukcji do długości ponad 12m. Jeszcze większe gabaryty posiadają specjalistyczne kabiny: śrutownicza i malarska, w których wykonuje się profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne.

Bogaty park maszynowy i duże udźwigi suwnic, pozwalają realizować szeroki zakres obróbki skrawaniem w zakresie toczenia, frezowania, wiercenia, honowania, szlifowania nie tylko małych części, ale również konstrukcji czy odlewów o masie do 150 ton.

 

Zakres działalności firmy:

  • Zakup materiału,
  • Cięcie/palenie,
  • Przygotowanie do spawania i spawanie,
  • Kompletna obróbka cieplna,
  • Badania nieniszczące spoin NDT,
  • Obróbka mechaniczna,
  • Śrutowanie,
  • Malowanie,
  • Montaż,
  • Testowanie gotowego produktu.
Catalogue of manufacturing of steel structures HCP


FILM PROMOCYJNY: KONSTRUKCJE STALOWE I USŁUGI KOOPERACYJNE

Zobacz powiązane
produkty HCP